PROJEKTS "VIENOTĀ BĒRNU AGRĪNĀS ATTĪSTĪBAS SKRĪNINGA
METODISKO INSTRUMENTU KOMPLEKTA IZSTRĀDE"

BAASIK 2. versijas standartizācija un validācija

 

Projekts īstenots uz līguma pamata starp PKC un LU, Nr. 4.1-1/29-2022
LU reģ. numurs - ZD2022/21433
Projekta īstenošanas termiņš: 28.12.2022.–24.01.2024.

Projekta un pārskata zinātniskā vadītāja: Dr. psych., prof. Malgožata Raščevska
Projekta administratīvā vadītāja/ koordinatore: Dr. paed., prof. Dita Nīmante
Projekta vadītāja asistente: Gerda Kromāne

BAASIK 2 versijas iztrādes autori: Dr. psych. Malgožata Raščevska, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr. psych. Ieva Bite, Dr. psych. Solvita Umbraško, Dr. med., pediatrs Ilze Grope, Dr. med. Baiba Trinīte, PhD. Gundega Tomele, Dr. paed. Ineta Helmane, Mg. sal. psihiatrs Ņikita Bezborodovs, Mg. med. Andra Vabale, Mg. paed. Egija Laganovska.

Māksliniece: Svetlana Narkeviča.
Programmētājs: Mārtiņš Zurkovs

 

Šī projekta ietvaros tiek īstenota datu vākšana projektā:

"PĒTĪJUMS PAR SOCIĀLEMOCIONĀLO, UZVEDĪBAS UN CITU
ATTĪSTĪBAS RISKU IZPLATĪBU BĒRNU KOHORTĀ"

Projekts īstenots uz līguma pamata starp PKC un LU, Nr. 4.1-1/30-2022
LU reģ. numurs - ZD2022/21434
Projekta īstenošanas termiņš: 28.12.2022.–15.11.2023.